Que no ens ho expliquen, fem-ho!

Tomàs Güell
President Joves Units

Veure entrevista

Fem que Catalunya funcioni

Que no ens ho expliquen, fem-ho!

Tomàs Güell
President Joves Units

Veure entrevista

Fem que Catalunya funcioni

Que no t’ho expliquin, fem-ho

Treballem per involucrar els joves en les propostes que faran possible una Catalunya capdavantera. És el moment d’assumir responsabilitats i abandonar la desafecció instaurada en la nostra generació. Hem de proposar sense por a equivocar-nos. Perquè només així podrem assegurar-nos mesures destinades a ajudar les vides del jovent català.

Et volem

Tenim molt clar que la unió fa la força i que la unió de diferents veus ens fa avançar en el camí que tenim al davant. Som la joventut del seny, del sentit comú i del catalanisme de centre. Però això no vol dir que no siguem clars en les nostres conviccions i objectius. Sabem què volem i tenim l’empenta necessària per fer-ho possible. Creiem en el projecte i volem que tu també hi formis part.

Cuidem el nostre talent

Catalunya ha de ser capaç de mantenir el seu talent jove que, actualment, marxa a altres països per buscar millors oportunitats laborals. La nostra joventut és emprenedora, ambiciosa i treballadora, però el context actual ens impossibilita el nostre desenvolupament professional.

Aquest és un fet que observem constantment en el nostre dia a dia. Amb un atur juvenil que ronda el 40% i unes condicions laborals que acostumen a ser precàries (parcialitat, baixes remuneracions…) hem acceptat que per poder tenir un projecte vital estable, ens hem d’anar a una altra terra. Nosaltres això no ho creiem i treballem per revertir aquesta situació.

Establim acords per millorar les nostres condicions laborals

Hem d’acordar amb les empreses que, a partir d’unes certes hores treballades com a becari en pràctiques, aquell jove passi a tenir remuneració com a treballador assalariat. Considerem important prohibir o penalitzar la figura del becari no remunerat.

A més, és fonamental establir mesures que ajudin a la inserció laboral dels joves. Així com establir mecanismes que facilitin la reinserció laboral i motivar a aquells desconnectats del sistema mitjançant cursos o estudis. S’ha d’arribar a un acord entre el sector públic i privat perquè els joves no siguem vistos només com a individus sense experiència.

Actuem davant la desafecció

Aproximar la política als joves és un objectiu molt clar. S’han de promoure més espais de debat per a joves i tallers escolars de reflexió sobre el context digital actual i els problemes globals del món. Hem de ser conscients que les decisions que es prenen en l’àmbit públic tenen una incidència directa en les nostres vides i que, per aquest motiu, és important ser-hi i participar-hi.