Solució #1

Treballem per augmentar el pressupost de cultura com a mínim al 2%.

Celia Martinez Pujol

Fem que Catalunya funcioni

Solució #1

Treballem per augmentar el pressupost de cultura com a mínim al 2%.

Celia Martinez Pujol

Fem que Catalunya funcioni

Fem més
cultura

Treballem per augmentar la inversió en cultura i obtenir un finançament just i profitós per tot el sector. És imprescindible crear i mantenir espais de decisió que generin polítiques que la impulsin adequadament i facin possible un retorn per la societat.

Quines són les nostres solucions principals?

Quines són les nostres solucions principals?

1

Treballem per augmentar el pressupost de cultura com a mínim al 2%.

2

Treballem per internacionalitzar i enfortir el talent del nostre país.

3

Treballem per la preservació de la cultura catalana com a fet identitari.

4

Treballem per fomentar el turisme cultural.

5

Treballem per la creació d’una llei de mecenatge.

6

Treballem per impulsar la bicapitalitat cultural.

Veure Programa
Veure Programa

L’aposta per la cultura és una aposta pel desenvolupament de les persones

La cultura és una actitud, una manera d’entendre la vida des del pensament crític, l’evolució, l’escolta i la inquietud. Sense la cultura no hi ha res, l’absència de cultura és el no-res. Apostar per la cultura sempre serà una aposta pels valors humanistes i el pensament crític de les persones. Però és imprescindible impulsar iniciatives que facin possible, per una banda, l’accés per a totes les persones (creant polítiques de preus adaptades a tothom) i, d’altra banda, fomentar i promocionar el teixit cultural de tot el territori. Aconseguint això, augmentarem l’interès per la cultura que, així mateix, derivarà en una major riquesa i criteri personal.

Impulsar sense instrumentalitzar

La cultura catalana és un signe d’identitat que, malauradament, ha estat utilitzada políticament. Considerem que cal fomentar-la i impulsar-la més adequadament, en comptes d’instrumentalitzar-la. Necessitem polítiques que li donin suport i impuls, però que no la imposin o dirigeixin. La política de les subvencions ha de ser objectiva sense finalitats polítiques i les ajudes han de tenir objectius generals amb la intenció de tenir un retorn per a la societat. Per fer-les possibles, cal un augment del finançament. Actualment la cultura suposa el 3,5 del PIB, però no arriba ni a l’1% del pressupost global.

Compromís amb la cultura de tot el territori

Volem fomentar relacions culturals entre tot el teixit de l’Estat, fent de Barcelona una cocapital cultural amb Madrid. Cal promoure seus deslocalitzades de museus, en especial dels grans museus espanyols, com el Prado i el Reina Sofia, per exposar el seu fons emmagatzemat. I, també, la correspondència amb companyies de teatre de l’àmbit nacional i el sector empresarial d’arts de Catalunya, generant sinergies entre sectors i administracions. Tot això, amb un compromís amb el territori català i l’impuls de tot el teixit cultural del país, entenent que una promoció de la cultura és també un augment de la riquesa econòmica que fomenta el desenvolupament territorial.

Potenciem el turisme cultural

Som un país amb un gran patrimoni cultural, amb un gran potencial artístic en totes les seves vessants i una oferta cultural que hem d’impulsar per estar al nivell de les grans capitals mundials. Volem fomentar el turisme cultural de qualitat que no és estacional com a un dels eixos principals del motor econòmic del nostre país, treballant amb tots els sectors que hi estan vinculats.