Crisi Covid-19: Comunicat nº 1. Reclamem que cal garantir un ingrés mínim a les persones que es quedin sense ingressos a causa del coronavirus

Published On: 19 març 2020Categories: Actualitat0 Comments

També demanem garantir la liquiditat d’empreses i autònoms, suspendre l’activitat econòmica de les que no siguin essencials i establir una contribució extraordinària per part del sector financer, en justa correspondència amb els ingressos transferits en el seu dia des de l’Estat a través del FROB.

El moment excepcional actual requereix determinació i agilitat en la presa de decisions i en la seva aplicació. Hi ha sortida si actuem en la línia adequada amb rapidesa i amb una bona priorització dels objectius i de les accions que és necessari emprendre. Des d’Units per Avançar, creiem que les mesures econòmiques que cal adoptar han de perseguir tres objectius:

1-  Garantir l’eficàcia de les accions sanitàries adoptades, especialment les relatives a la mobilitat de les persones.

2-  Protegir els treballadors i les treballadores afectats per l’aturada generalitzada de l’activitat econòmica.

3- Preservar, en la mesura del possible, la liquiditat d’empreses i d’autònoms, evitant abocar-los a un incompliment de les seves obligacions, flexibilitzant la suspensió temporal i extraordinària dels contractes de treball, garantint els actuals nivells de retribució i evitant la seva extinció.

Per assolir aquests objectius, cal un Pacte d’Estat liderat des del Govern, amb la participació de patronals, sindicats i entitats financeres, atesa l’excepcionalitat d’unes mesures que hauran de ser necessàriament limitades en el temps. Es tracta, en primera instància, de fer efectiu el confinament domiciliari de la majoria de persones per aplanar la corba de contagi.

Aquest conjunt de mesures que haurà d’aprofundir en  aspectes com:

1. Garantir la liquiditat i el subministrament de les activitats econòmiques que es declarin essencials.

2. Suspendre l’activitat econòmica de la resta d’empreses, regulant la moratòria obligatòria de tot tipus d’obligacions contractuals derivades de l’activitat o de la suspensió temporal de contractes de treball. Per aquesta raó caldrà generalitzar, flexibilitzar i adaptar de manera temporal alguns mecanismes legals ja vigents, com els relatius al concurs de creditors, els ERTO, o la Llei de Segona Oportunitat.

En aquest context, caldrà garantir un ingrés mínim a totes les persones que no rebin una prestació pública per jubilació, desocupació, renda d’inserció o similar, que no percebin una retribució a càrrec de l’Administració Pública, o que deixin de percebre amb regularitat els seus ingressos mensuals. Estimem que l’ingrés mínim hauria de ser equivalent a l’última base de cotització en qualsevol dels règims de la Seguretat Social o, en el seu defecte, l’import de la renda mensual que estiguessin percebent regularment amb el límit màxim que s’estableixi i amb les excepcions oportunes per raó dels seus ingressos.

Per tot plegat considerem imprescindible establir una contribució extraordinària per part del sector financer, en justa correspondència amb els ingressos transferits en el seu dia des de l’Estat a través del mecanisme del FROB. Si a les hores calia salvar les entitats financeres per assegurar el normal funcionament de la nostra economia, ara cal salvar les persones i famílies que es veuen colpejades per la crisi sanitària i econòmica.

També considerem imprescindible continuar aprofundint en la línia de les mesures econòmiques aprovades pel Govern en la darrera sessió del Consell de Ministres. Alhora subratllem la necessitat de la col·laboració público-privada al servei de l’efectiu compliment de les mesures que les Administracions vagin adoptant amb la finalitat d’optimitzar recursos i de garantir la seva eficiència i eficàcia.

Així mateix, creiem imprescindible donar una resposta europea i internacional conjunta, atesa la magnitud de la crisi.

Per tot plegat, ens posem a disposició dels governs per a la seva implementació. Ho fem des del convenciment que serem capaços de vèncer aquesta situació, amb solidaritat i amb la responsabilitat individual i col·lectiva de cadascun de nosaltres. Per això, volem enviar a tots els ciutadans i ciutadanes paraules d’alè i coratge per afrontar el futur. Vencerem el Covid-19 i les seves consequencies, perquè farem tot el que estigui a les nostres mans.

19 de març de 2020

Comparteix

Comentaris

Relacionats

Segueix-nos

Sigues part activa del diàleg per construir una Catalunya capdavantera.

Fes-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Fest-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Units per Avançar és un partit polític humanista, catalanista i democristià format per un equip humà de professionals que aporta solucions reals per a les persones i crea les condicions necessàries perquè, tots plegats, puguem contribuir al rellançament d’una Catalunya capdavantera, una millor Espanya i una Europa més forta, que ens faci sentir orgullosos.

Fes-te simpatitzant