Manifest d’Units del Dia d’Europa. 70 anys del discurs del 9 de maig de 1950: Europa ha de tenir més competències i mitjans per defensar la salut i per respondre a les emergències amb consens, esforç conjunt i renúncies

Published On: 9 maig 2020Categories: Sense categoria0 Comments

Units per Avançar demana que les solucions a la crisi siguin solidàries i respectin els fonaments dels sistema democràtic. En la reconstrucció, la UE ha de reforçar el mercat interior, evitar temptacions proteccionistes, donar suport a una major capacitat industrial pròpia i incrementar el sostre de despesa, alliberant més recursos.

Avui, 70 anys després del discurs de Robert Schuman, commemorem el dia d’Europa.  El record d’un moment constitutiu en el qual sis països, amb el lideratge de França i d’Alemanya, van bastir els fonaments per treballar conjuntament per la reconstrucció econòmica i la regeneració política i moral, després de la destrucció física i de la devastació moral de la II Guerra Mundial.

Un projecte per allunyar-se dels totalitarismes i per bastir un futur de progrés econòmic i social i de llibertat individual i col·lectiva, basat en els principis de l’humanisme i en la dignitat de la persona com a eix fonamental, i amb una forta impregnació demòcrata cristiana, en la qual Units per Avançar basa el gruix del seu ideari. Un projecte fet de renuncies, de generositat i d’un enorme esforç de consens per superar els enfrontaments entre les nacions europees i  per anar reduint el pes de les fronteres, les cicatrius de la història.

Més enllà del indubtable progrés econòmic i social que ha suposat, la construcció europea ha garantit el període més llarg de pau i estabilitat democràtica a Europa des la creació dels Estats Nació.  Ha impulsat arreu la democràcia, l’Estat de Dret  i la defensa i promoció dels drets i llibertats fonamentals, influint en la transformació de les dictadures europees en règims democràtics. Per a Catalunya i per a tot Espanya,  Europa va ser un mirall i ara -i ja des fa més de 30 anys- és la nostra realitat quotidiana, un marc de grans oportunitats i reptes.

La Unió Europea ha anat creixent, acollint a estats de tota la geografia continental i, sobretot, ha anat integrant noves sensibilitats com la solidaritat amb els països menys afavorits, la cohesió social i la inclusió, la defensa dels consumidors, la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, i una recerca i innovació capdavantera. Tot això, des d’uns valors estrictes de dignitat , llibertat, igualtat i garantint una societat plural, tolerant, solidària, no discriminatòria i que promou la igualtat entre les dones i els homes.

La crisi provocada per la emergència sanitària a rel del la pandèmia del Covid-19 planteja un escenari sense precedents, amb conseqüències que afecten pràcticament a totes les esferes de les nostres societats: la sanitària, la social, l’econòmica, però també la política amb la temptació d’un nou populisme o de la supremacia de la tecnologia sobre els individus. Cal donar una resposta equilibrada i decidida. A Units per Avançar tenim el ple convenciment que només podem sortir-ne recuperant el consens, l’esforç conjunt i les renúncies, és a dir amb el mateix esperit que els pares fundadors van encarar la constitució de les Comunitats Europees, ara fa setanta anys. No, sense Europa.

Cal incrementar el sostre de despesa, alliberant més recursos

Per això, avui dia 9 de maig de 2020:

-. Manifestem en nostre suport al projecte europeu, iniciat fa setanta anys, que ens consolida no només en el pla econòmic i social, sinó també en el polític, de respecte de les llibertats i de model de convivència.

-. Reclamem als estats que segueixin avançant en la construcció europea i que, d’acord amb el principi de subsidiarietat, donin a la Unió competències i mitjans per afrontar els reptes globals. Europa ha de tenir més paper en la defensa de la salut i en la resposta davant les emergències.

-. Demanem a la UE que reforci el mercat interior, eviti les temptacions proteccionistes i recolzi una major capacitat industrial pròpia. Això ho ha de defensar amb un clar suport al multilateralisme, a reforçar les estructures de governança global com Nacions Unides i la Organització Mundial del Comerç.

-. La crisis del Covid 19 és exògena i simètrica. Cap estat en té ,en el seu origen, una responsabilitat. Per això, més que mai, cal un exercici de solidaritat entre tots els  estats europeus i que la resposta al formidable esforç de reconstrucció que cal afrontar es faci de manera compartida i sense llastrar encara més les economies que més pateixen els efectes de la crisi.

-. Reclamem un increment dels recursos de la UE per al període financer 2021–2027. L’aportació de recursos europeus és prioritària per la reconstrucció de les nostres economies, en especial per als sectors més durament afectats per la crisis, i ha de coexistir amb afrontar les grans prioritats marcades: la lluita contra el canvi climàtic, la innovació digital i la solidaritat internacional. Europa no pot renunciar a fer una cosa o una altra i, per tant, cal incrementar el sostre de despesa, alliberant més recursos.

-. Demanem que s’encarin les noves necessitats de control sanitari derivades de la pandèmia des de solucions que respectin els fonaments del sistema democràtic i que es proclami que a mig i llarg termini només els sistemes polítics democràtics i transparents poden afrontar crisis d’aquesta naturalesa.

Europa en sortirà reforçada si respon de manera adequada a les conseqüències del Covid-19. Per a Units per Avançar, aquesta resposta és necessària, pel nostre convenciment que d’aquesta crisis n’hem de sortir junts, corresponsables i solidaris.

9 de maig de 2020.

Comparteix

Comentaris

Segueix-nos

Sigues part activa del diàleg per construir una Catalunya capdavantera.

Fes-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Fest-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Units per Avançar és un partit polític humanista, catalanista i democristià format per un equip humà de professionals que aporta solucions reals per a les persones i crea les condicions necessàries perquè, tots plegats, puguem contribuir al rellançament d’una Catalunya capdavantera, una millor Espanya i una Europa més forta, que ens faci sentir orgullosos.

Fes-te simpatitzant