Units per Avançar rebutja de ple el projecte de Decret del Govern que regula els concerts educatius

Published On: 6 desembre 2019Categories: Actualitat0 Comments

Units defensarà sempre el model educatiu de Catalunya reconegut en la Llei d’Educació de Catalunya. Qualsevol proposta de desenvolupament ha de ser fruit del consens, i aquest projecte no ho és.

Davant el projecte de Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya que regula els concerts educatius, Units per Avançar fa el següent posicionament:

  1. La regulació arbitrària dels concerts educatius, tal com la formula el projecte de Decret, significa un atac directe a l’escola concertada. El model educatiu català es fonamenta en la riquesa d’escoles, públiques, concertades i privades, així com en tot el ventall pedagògic que forma el “model d’escola catalana”. Un atac a la concertada és una atac al model d’èxitde l’escola catalana.

  1. Units defensarà sempre el model educatiu de Catalunya reconegut en la Llei d’Educació de Catalunya. Creiem que la LEC és i ha de continuar essent un marc d’estabilitat que ha de ser inalterable. Qualsevol proposta de desenvolupament de la LEC ha de ser fruit del consens, i aquest Decret té la intenció de néixer sense aquest consens.

  1. Rebutgem absolutament aquest Decret per conculcar el legítim dret d’elecció de centre educatiu per part de les famílies. En el seu articulat queda supeditat aquest dret a la tutela de l‘Administració.

  1. L’administració educativa no pot vulnerar el dret dels pares a escollir el centre educatiu, convertint el dret dels pares a escollir el centre educatiu en subsidiari de l’oferta pública.

  1. L’escola Concertada és part activa del Sistema d’Educació de Catalunya i ho ha de continuar essent. Representa més de 700 centres, més de 360.000 alumnes (el 30% de l’alumnat), 20.000 docents i milers de famílies.

Davant de tot això, demanem la retirada del projecte de Decret i tornar a un consens ampli a l’hora de regular els concerts educatius, el mateix consens que ens va portar a aprovar la LEC.

6 de desembre de 2019

Comparteix

Comentaris

Relacionats

Segueix-nos

Sigues part activa del diàleg per construir una Catalunya capdavantera.

Fes-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Fest-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Units per Avançar és un partit polític humanista, catalanista i democristià format per un equip humà de professionals que aporta solucions reals per a les persones i crea les condicions necessàries perquè, tots plegats, puguem contribuir al rellançament d’una Catalunya capdavantera, una millor Espanya i una Europa més forta, que ens faci sentir orgullosos.

Fes-te simpatitzant