fbpx

Units per Avançar rebutja de ple la proposició de llei de regulació de lloguers d’habitatge i en demana la retirada

Published On: 8 setembre 2020Categories: Sense categoria0 Comments

Units considera greu el problema d’accés a l’habitatge, però rebutja formulacions que, com la de l’esmentada proposició de llei, contravenen tant l’Estatut com la Constitució i que, per tant, no tenen cap viabilitat.

Per aquesta raó, emplaça als grups proposants a retirar la proposició de l’ordre del dia del Ple de demà dimecres. Si no es retira, Units votarà a favor de les esmenes a la totalitat i de retorn en el Ple del Parlament.

Units subratlla la rotunditat del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que considera la proposició de llei contrària a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Units per Avançar demana als grups parlamentaris que integren el Govern de la Generalitat de Catalunya que retirin de l’ordre del dia del Ple previst per al propers 9 i 10 de setembre la Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges.

Tot i considerar greu el problema de l’accés a l’habitatge, Units creu que la proposta de regular els lloguers que recull l’esmentada proposició de llei és inviable per inconstitucional i per contravenir també l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, tal i com ha assenyalat el Consell de Garanties Estatutàries en el dictamen 7/2020 de 5 d’agost.

Units vol fer notar que els problemes tant de fons com de forma farien que aquesta proposició de llei, en cas de ser aprovada en els termes presentats, neixés morta, atesa la flagrant vulneració de la Constitució (articles 149.1.6 i 148.1.8) i de l’Estatut (articles 106.2, 129, 130 i 137).

Units per avançar considera que la limitació dels preus dels lloguers per llei pot reduir l’oferta dels habitatges de lloguer ja que els propietaris poden optar per altres vies com la venda de l’immoble per obtenir més rendiment de la seva inversió. I això en un moment en el qual és evident la insuficiència del mercat de lloguer i la necessitat d’incrementar l’oferta d’habitatge assequible. Per tant, la proposició de llei acabaria perjudicant tant als llogaters com als propietaris.

“No es tracta d’una opinió subjectiva o partidària d’Units, sinó que la inconstitucionalitat de la proposició de llei ha estat assenyalada per la unanimitat dels  membres del Consell de Garanties Estatutàries. Una raó més que suficient per retirar-la”- afirma Ramon Espadaler, secretari general.

En opinió d’Units per Avançar, remarca Espadaler, “els grups que donen suport al Govern només tenen una raó per mantenir la proposició de llei: provocar un nou enfrontament entre instàncies administratives, amb l’únic objectiu d’alimentar la conflictivitat en l’àmbit institucional”.

Units votarà a favor de les esmenes a la totalitat o de retorn

La dificultat d’accés a l’habitatge no es resol contravenint els marcs constitucional i estatutari, i menys encara, tolerant pràctiques il·legals com l’ocupació d’habitatges. Per a Units, el problema d’accés a l’habitatge s’ha de resoldre concertant polítiques entre les diferents administracions amb l’objectiu de generar més habitatges socials en règim de lloguer i promovent incentius fiscals perquè els propietaris puguin posar-los al mercat de lloguer, amb prou garanties i seguretat.

Per tot plegat, Espadaler subratlla que “Units per Avançar votarà favorablement les esmenes a la totalitat o de retorn” que sobre l’esmentada proposició de llei es debatran al proper Ple del Parlament, si aquest text no és retira, vista la contundència del dictamen del Consell Consultiu en contra del mateix.

8 de setembre de 2020

Comparteix

Comentaris

Segueix-nos

Sigues part activa del diàleg per construir una Catalunya capdavantera.

Fes-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Fest-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Units per Avançar és un partit polític humanista, catalanista i democristià format per un equip humà de professionals que aporta solucions reals per a les persones i crea les condicions necessàries perquè, tots plegats, puguem contribuir al rellançament d’una Catalunya capdavantera, una millor Espanya i una Europa més forta, que ens faci sentir orgullosos.

Fes-te simpatitzant

Units per Avançar rebutja de ple la proposició de llei de regulació de lloguers d’habitatge i en demana la retirada

Published On: 8 setembre 2020Categories: Sin categorizar0 Comments

Units considera greu el problema d’accés a l’habitatge, però rebutja formulacions que, com la de l’esmentada proposició de llei, contravenen tant l’Estatut com la Constitució i que, per tant, no tenen cap viabilitat.

Per aquesta raó, emplaça als grups proposants a retirar la proposició de l’ordre del dia del Ple de demà dimecres. Si no es retira, Units votarà a favor de les esmenes a la totalitat i de retorn en el Ple del Parlament.

Units subratlla la rotunditat del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que considera la proposició de llei contrària a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Units per Avançar demana als grups parlamentaris que integren el Govern de la Generalitat de Catalunya que retirin de l’ordre del dia del Ple previst per al propers 9 i 10 de setembre la Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges.

Tot i considerar greu el problema de l’accés a l’habitatge, Units creu que la proposta de regular els lloguers que recull l’esmentada proposició de llei és inviable per inconstitucional i per contravenir també l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, tal i com ha assenyalat el Consell de Garanties Estatutàries en el dictamen 7/2020 de 5 d’agost.

Units vol fer notar que els problemes tant de fons com de forma farien que aquesta proposició de llei, en cas de ser aprovada en els termes presentats, neixés morta, atesa la flagrant vulneració de la Constitució (articles 149.1.6 i 148.1.8) i de l’Estatut (articles 106.2, 129, 130 i 137).

Units per avançar considera que la limitació dels preus dels lloguers per llei pot reduir l’oferta dels habitatges de lloguer ja que els propietaris poden optar per altres vies com la venda de l’immoble per obtenir més rendiment de la seva inversió. I això en un moment en el qual és evident la insuficiència del mercat de lloguer i la necessitat d’incrementar l’oferta d’habitatge assequible. Per tant, la proposició de llei acabaria perjudicant tant als llogaters com als propietaris.

“No es tracta d’una opinió subjectiva o partidària d’Units, sinó que la inconstitucionalitat de la proposició de llei ha estat assenyalada per la unanimitat dels  membres del Consell de Garanties Estatutàries. Una raó més que suficient per retirar-la”- afirma Ramon Espadaler, secretari general.

En opinió d’Units per Avançar, remarca Espadaler, “els grups que donen suport al Govern només tenen una raó per mantenir la proposició de llei: provocar un nou enfrontament entre instàncies administratives, amb l’únic objectiu d’alimentar la conflictivitat en l’àmbit institucional”.

Units votarà a favor de les esmenes a la totalitat o de retorn

La dificultat d’accés a l’habitatge no es resol contravenint els marcs constitucional i estatutari, i menys encara, tolerant pràctiques il·legals com l’ocupació d’habitatges. Per a Units, el problema d’accés a l’habitatge s’ha de resoldre concertant polítiques entre les diferents administracions amb l’objectiu de generar més habitatges socials en règim de lloguer i promovent incentius fiscals perquè els propietaris puguin posar-los al mercat de lloguer, amb prou garanties i seguretat.

Per tot plegat, Espadaler subratlla que “Units per Avançar votarà favorablement les esmenes a la totalitat o de retorn” que sobre l’esmentada proposició de llei es debatran al proper Ple del Parlament, si aquest text no és retira, vista la contundència del dictamen del Consell Consultiu en contra del mateix.

8 de setembre de 2020

Comparteix

Comentaris

Segueix-nos

Sigues part activa del diàleg per construir una Catalunya capdavantera.

Fes-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Fest-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Units per Avançar és un partit polític humanista, catalanista i democristià format per un equip humà de professionals que aporta solucions reals per a les persones i crea les condicions necessàries perquè, tots plegats, puguem contribuir al rellançament d’una Catalunya capdavantera, una millor Espanya i una Europa més forta, que ens faci sentir orgullosos.

Fes-te simpatitzant
Go to Top